LỊCH SỬ ÁO MĂNG TÔ

Áo măng tô (vay mượn từ tiếng Pháp: manteau ) là loại áo khoác choàng bên ngoài. Chiều dài chính là đặc điểm của loại áo khoác này so với các áo khoác thông...

Xem thêm